ALTIN AMBULANS
SAĞLIK ÖDÜLLERİ
Yönetmelik

ALTIN AMBULANS SAĞLIK ÖDÜLLERİ YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

Altın Ambulans Sağlık Ödülleri, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği tarafından 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Altın Ambulans Ödül Töreni, acil tıp sisteminin sağlık sektöründe oynadığı kritik role ışık tutarken, bu sistemin isimsiz kahramanlarını onurlandırıyor.

Amaçlar:

• Acil sağlık hizmetleri alanında başarılı ve özverili çalışmaları ödüllendirmek ve teşvik etmek.

• Acil sağlık sisteminin gelişmesine öncülük etmek.

• Ulusal ve uluslararası düzeyde ilk yardım ve acil sağlık hizmetleri konusunda halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak.

• Acil sağlık hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası platformda saygın ve vazgeçilmez bir etkinlik olmak.

Madde 1

Altın Ambulans Ödül Töreni, 22 Mart – 28 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Madde 2

Altın Ambulans Sağlık Ödüllerinin yönetici karar organı Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği’dir.

Madde 3

Altın Ambulans Sağlık Ödülleri aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

• Başarı Ödülleri
Acil Tıp Teknisyeni
Paramedik
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı
Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Başhekim
Başhekim Yardımcısı
Doktor
Sağlık Memuru
Hemşire
Ekip
Öğrenci
Ambulans Sürücüsü

• Vefa Ödülleri

• Basın Ödülleri

• Sosyal Medya Ödülleri

• Jüri Özel Ödülleri

Yılın Vatandaşı

Yılın İnovasyon Ödülü

Yılın Özel Sektör Ödülü

Yılın Siyasetçisi Ödülü

Yılın Bürokrat Ödülü

Yılın Eğitimcisi Ödülü

Yılın Altın Ambulans Elçisi

Yılın Üstün Cesaret Ödülü

Madde 4

Başarı Ödülleri, yapılan başvurular sonrasında Altın Ambulans Jürisi tarafından yapılacak ön elemeyi geçen adaylar arasından halk oylaması ile seçilir.

Madde 5

Vefa Ödülleri, Basın Ödülleri, Sosyal Medya Ödülleri ve Jüri Özel Ödülleri Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Yönetim kurulu tarafından önerilen adaylar arasından Altın Ambulans Jürisi tarafından seçilir.

Madde 6

Aday başvurularının kabul edilebilmesi için katılım şartlarına uyması gerekmektedir:

• İlgili kategoride adaylar en az 3 ATT-DER üyesi tarafından teklif edilir.

• Aday gösterilecek kişinin bilgilendirilmiş ve onayının alınmış olması gerekmektedir.

Madde 7

Altın Ambulans Jürisi tarafından veya halkoylaması ile seçilen adaylar Altın Ambulans Ödül Törenine katılmakla yükümlüdür.

Madde 8

Seçilen adaylar Altın Ambulans Ödül Töreni’nin resmi basın toplantısına, fotoğraf çekimlerine ve yapılacak röportajlara katılmakla yükümlüdür.

Madde 9

Adayların, Altın Ambulans Jürisi tarafından yapılan ön elemeyi geçerek oylama başladıktan sonra adaylıktan çekilmeleri mümkün değildir.

Madde 10

Adaylık başvuruları, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği tarafından belirtilen tarihlerde tamamlanmalıdır.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği, başvuruda bulunan bir adayın seçilmemesi halinde yorum yapmakla veya seçilmeme nedenini açıklamakla yükümlü değildir.

Madde 11

Tüm başvurularda:
• Online Başvuru Formu’nun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Seçilen adayların aşağıdaki materyalleri de göndermesi gereklidir:
• Biyografisi
• En fazla 5 adet tanıtım fotoğrafı(JPG formatında 300 DPI)
• 1200 karakteri geçmeyen başarı öyküsü
• Aktif olarak görev yaptığı il adres bilgileri
• İletişim numarası ve mail adresi

Yukarıda istenilen hiçbir materyal geri teslim edilmeyecektir.

Madde 12

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği, Madde 11’de istenilen tüm materyalleri tanıtım amacıyla kullanabilir. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği, teslim edilen materyaller nedeniyle tanıtım yayınlarında oluşabilecek yanlışlardan sorumlu değildir.

Madde 13

Altın Ambulans Jürisi, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği tarafından belirlenir. Yarışmada aday olan kişiler Jüri’de yer alamaz.

Madde 14

Ödül alanların 22-28 Mart tarihlerinde Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Altın Ambulans Ödül Törenine katılması gerekmektedir. Ödül sahipleri, aldıkları ödülü ulusal ve uluslararası düzeyde tüm tanıtımlarda ve tanıtım materyallerinde belirtmekle yükümlüdür.

Madde 15

Altın Ambulans Jürisi tarafından veya halkoylaması ile seçilen adaylar, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği resmi bir açıklama yapmaya karar verene kadar kesinlikle gizli kalmalıdır.

Madde 16

Altın Ambulans Sağlık Ödülleri’ ne başvuruda bulunan bütün adaylar bu yönetmelikte bahsedilen tüm düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Bu yönetmelik kapsamında yer almayan tüm konularda karar verme yetkisi Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği’ ne aittir. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği bu yönetmelikte belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.